เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด มีการพัฒนาสินค้าแพคเกจจิ้ง สินค้าพิเศษที่ใช้ในห้อง Clean room เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ระหว่างกระบวนการผลิต บริษัทฯ เน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าและการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา

นโยบายของบริษัท โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด เน้นเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด โดยการผลิตสินค้าอุปกรณ์แพคเกจจิ้งที่ดีมีคุณภาพตลอดจนการให้บริการจัดส่งสินค้าที่ รวดเร็ว ตรงเวลา จุดแข็งของบริษัทฯ เน้นการให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ในส่วนของการพัฒนาทักษะทางด้านเทคนิค, เทคนิคการให้บริการ,ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและเป็นมิตรที่ดีต่อผู้ขายสินค้าให้กับบริษัทเราอีกด้วย

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมกับการสร้างนวัตกรรม และเราจะเป็นผู้นำในตลาดบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

พันธกิจ

เราจะเป็นผู้ดูแลผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ โดยมุ่งมั่นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและพัฒนาบุคลากร พร้อมกับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

  • เป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมใหม่
  • ทำงานเป็นทีม
  • ทำงานเชิงรุกเป็นนิสัย
  • ป้องกันสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของ โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง

บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้า และจัดหาสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมทั้งพัฒนาสินค้าแพคเกจจิ้งให้มีศักยภาพ และคุณภาพที่ดี น่าเชื่อถือตามหลักสากล

ทำไมต้อง โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง ?

บริษัท โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสินค้านวัตกรรม ทั้งสองอย่างนี้เป็นการบริการที่ดีเยี่ยมสำหรับลูกค้า บริษัทฯ มีการขยายขีดความสามารถในการผลิตและเพิ่มช่องพัฒนาในการขยายสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือ “เป็นผู้ผลิตสินค้ารวมทั้งเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์แพคเกจจิ้ง ทั้งสองอย่างนี้เสร็จสิ้นในจุดเดียวที่ “โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง”

การบริการของ โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง

บริษัท โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด มีการให้บริการในแต่ละโซนนิคมอุตสาหกรรม โดยเน้นหนักในการพัฒนาทักษะ และให้ความรู้กับพนักงานขาย ซึ่งพนักงานขายจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในสินค้าแพคเกจจิ้ง เพื่อที่จะให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในราคาที่สามารถแข่งขันกับราคาตลาด, ทางบริษัทมีการรับประกันคุณภาพสินค้า และในกรณีที่เป็นเครื่องจักร ทางบริษัทจะมีทีมงานที่พร้อมจะให้บริการกับลูกค้า ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะจัดหาสินค้าและสินค้านวัตกรรมที่ลูกค้าต้องการ