โฟม EVA

EVA หรือ Ethylene Vinyl Acetate เป็นส่วนผสมของ Ethylene กับ Vinyl Acetate ด้วยปริมาตร Vinyl Acetate ที่ 10-40% เมื่อเทียบกับ Ethylene ที่ผสมกัน โพลิเมอร์ของ Elastomer จะมีความอ่อนนุ่ม และยืดหยุ่น วัสดุประเภทนี้มีโครงสร้างที่แข็งแรง อุณหภูมิเมื่อสัมผัสต่ำ กันน้ำ กันยูวี ไม่แตกหักง่าย EVA เป็นวัสดุที่แทบจะไม่มีกลิ่นเลย จึงทำให้สามารถใช้ทดแทนจำพวกยางหรือไวนิลประเภทอื่นได้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์

คุณสมบัติพิเศษ
อีวีเอ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้หลายแขนง อาทิเช่น การบรรจุหีบห่อ พื้นรองเท้า ของเล่นเด็ก ฉนวนหุ้มป้องกันไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นต้น