ฟิล์มยืดป้องกันไฟฟ้าสถิต

เป็นฟิล์มยืดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ที่ไวไฟ ใช้ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือเครื่องมือเหล่านั้นปลอดภัยจากการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต หรือใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ และชิ้นส่วนที่มีความอ่อนไหวต่อกระแสไฟฟ้าสถิต ชนิดฟิล์มยืดมีทั้งแบบม้วนมือ (Hand roll) และฟิล์มเกรดเครื่องจักร เรียกว่าฟิล์มยืดพันเครื่องแบบป้องกันไฟฟ้าสถิต (Machine roll)

ประโยช์น / ลักษณะการใช้งาน

  • ใช้ห่อตัวพาเลทผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ไวไฟสารเคมี
  • เนื้อฟิล์มยึดติดกับเองโดยไม่ต้องใช้เทปหรือสายคล้อง และมีความต้านทานต่อการเจาะทะลุได้ดี
  • ใช้ห่อหุ้มเพื่อป้องกันการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต หรือไม่ให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิต
  • ใช้ห่อสินค้าจากหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการจัดเก็บ หรือขนส่ง
  • มีให้เลือกทั้งฟิล์มยืดแบบม้วนมือ (Hand rolls) และฟิล์มเกรดเครื่องจักร (Machine rolls)