ฟิล์มยืดป้องกันสนิม (Anti-Rust Stretch Film)

ฟิล์มยืดกันสนิม (VCI Stretch Films or Anti-Rust Stretch Films) คือฟิล์มยืดที่มีคุณสมบัตพิเศษที่สามารถช่วยยับยั้ง และป้องกันการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อนที่ผิวของโลหะ โดยขบวนการผลิตจะมีการเติมสารชนิดพิเศษทีมีคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนลงไปเพื่อผสมในเนื้อพลาสติก เมื่อใช้ห่อหุ้มกับชิ้นส่วนโลหะ สาร VCI จะระเหยออกจากชั้นผิวของพลาสติกอย่างช้าๆ เพื่อไปยังยั้งการกัดกร่อน เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้กับสินค้าประเภทโลหะที่ต้องการจัดเก็บ หรือการขนส่งที่ต้องใช้ระยะเวลานาน

ประโยช์น / ลักษณะการใช้งาน

  • ใช้ห่อหุ้มโลหะ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน หรือการเกิดสนิม
  • ใช้ห่อสินค้าเพื่อรวมหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่ง หรือจัดเก็บ
  • ป้องกันสินค้าลื่นหล่นจากพาเลทขณะขนส่ง หรือเคลื่อนย้าย
  • ป้องกันฝุ่นลองออง สิ่งสกปรก และไอน้ำ