เครื่องพันพาเลท

เครื่องพันพาเลท หรือเครื่องพันฟิล์มยืดพันพาเลท มีการความคุมการทำงานด้วยระบบ “LCD Panel & PCL & Transducer & Timer & Signal switch” ส่วนประกอบที่สำคัญเป็นสินค้านำเข้าที่มีคุณภาพสูง ลักษณะการใช้งานพิเศษของเครื่องมีความแข็งแรง ทนทาน ลักษณะการใช้งานเชื่อถือได้ มีมาตรฐานการใช้งานเป็นระบบสากล สามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้ด้วยตัวของเครื่องเอง

คุณสมบัติทั่วไป

  • ใช้ระบบ PLC ที่มีคุณภาพสูงในการควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำ
  • มีหน้าจอ LCD ในการควบคุมการทำงานอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ
  • มีระบบการยืดฟิล์มด้วยมอเตอร์ทำให้มีความแม่นยำในการยืดฟิล์มเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้น
  • มีระบบยกอุปกรณ์ใส่และยืดฟิล์มขึ้นและลงอย่างนุ่มนวลด้วยกระบอกลมนิวเมติกส์
  • สามารถกำหนดรอบการพัน และความสูงในการพันสินค้าได้จากแผงควบคุม ด้านข้างของตัวเครื่องสะดวกในการ ใช้งาน ประหยัดเวลาในการทำงาน
  • รับน้ำหนักได้สูงสุด 2,200 – 2,600 kg.

AP 10 : pre-stretch model The maximum pro-stretch ratio of 1:25 can save costs up to 30%

Model No. Tum table Packing Height Weight on Tum table Power Supply Power Machine Weight
AP 10 1650 mm 2200-2600 mm 2000 kg 220v / 380v 1.5 kw 600-800 kg