แอร์ บับเบิ้ลป้องกันสนิม (Air Bubble VCI)

แอร์ บับเบิ้ลป้องกันสนิม หรือพลาสติกกันกระแทกชนิดป้องกันสนิม ด้วยไอระเหย VCI จะทำหน้าที่ปลดปล่อยโมเลกุลของสารป้องกันการกัดกร่อน หรือการเกิดสนิมของชิ้นงานโลหะต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบของไอระเหยที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โมเลกุลนี้จะไปเคลือบอยู่บนผิวโลหะที่ถูกห่อหุ้ม และเข้าไปขัดขวางกระบวนการที่ก่อให้เกิดสนิม

ลักษณะการใช้งาน
ใช้ห่อหุ้มชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนโลหะ และชิ้นส่วนยานยนต์